ACS 50

Drzwi Realizacja Szklenie centralne

System okienno-drzwiowy do zabudowy wewnętrznej

System ACS 50 to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do produkcji witryn, okien i drzwi jedno i dwuskrzydłowych, również w opcji dymoszczelności.
System dysponuje ściankami działowymi ze słupkami jak i bezsłupkowymi, w tym z możliwością szklenia centralnego. System ACS 50 posiada
ościeżnice do montażu skrzydeł całoszklanych. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami akustycznymi i wytrzymałościowymi tworzonej zabudowy.

Przegrody wewnętrzne:

- Różnorodne warianty słupków
- Swoboda połączeń kątowych

Wybrane cechy i parametry systemu

Szczelność na infiltrację powietrza

0,01 m3 (mhdaPa)2/3

Maksymalna wysokość ścian

5300 mm

Zakres stosowania kategoria

kategoria IVb wg ETAG 003

Zakres wypełnień

do 31,5 mm

Drzwi i okna

- Zlicowana płaszczyzna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego
- Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
- Możliwość zastosowania okna podawczego w drzwiach
- W drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych i nawierzchniowych
- Konstrukcje łukowe w tym spawane

Kompatybilność z systemem ACS 38 – wspólna aprobata techniczna

Wybrane cechy i parametry systemu

Klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi

3 klasa

Dymoszczelność drzwi (zamek jednopunktowy)

klasa Sa, Sm

Izolacyjność akustyczna drzwi

Rw od 38 dB

Drzwi przesuwne

TAK

Głębokość konstrukcyjna profili

50 mm

Laboratoryjne drzwi bezprogowe, akustyczne

28 dB

Karta produktu producenta systemu ACS50 - do pobrania

 

Drzwi - warianty rozwiązania progu