SFB 2074 / 3074

CHARAKTERYSTYKA:

Systemy przeciwpożarowych drzwi SFB 2074 i ścian SFB 3074 zostały zaprojektowane do wykonywania przegród ogniowych, które można stosować zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Ich konstrukcja oparta jest na elementach systemu termoizolowanego Thermo 74. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zaproponować drzwi i ścianki spełniając surowe kryteria odporności ogniowej przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. Systemy SFB 2074/3074 EI umożliwiają wykonywanie przegród w klasach odporności ogniowej EI 15/E 30, EI 30, EI 60 oraz EI 120. Ponadto konstrukcje mogą być dymoszczelne w klasie S 15. W elementach wykorzystywane sa standardowe kształtowniki systemu Thermo 74 o głębokości konstrukcyjnej 74 mm (wyjątkiem są ściany przeciwpożarowe klasy EI 120, w których stosowane są specjalne kształtowniki o głębokości 92 mm).

PPOż aluminiowe left

PPOż aluminiowe center

PPOż aluminiowe right